Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /strona/libraries/joomla/html/parameter.php on line 388
Stowarzyszenie im. Zoltna Kodalya w Polsce. The Polish Zoltan Kodaly Society - https://www.kodaly.art.pl/materialy-edukacyjne/pozostale Tue, 16 Jul 2024 03:21:34 +0000 en-gb Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty (Anna Waluga, Agnieszka Weiner) https://www.kodaly.art.pl/materialy-edukacyjne/pozostale/227-raport1 https://www.kodaly.art.pl/materialy-edukacyjne/pozostale/227-raport1
Raport z badań
 
 

Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty

Prezentujemy raport z dziedziny edukacji: „Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty”, wydany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie im. Kodálya. Badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku w reprezentatywnych 150 ogólnokształcących szkołach podstawowych w Polsce na grupie 3000 uczniów klasach I-III. Uczniowie zbadani zostali Testem muzycznych umiejętności percepcyjnych oraz skalą aktywności muzycznej dzieci (ADM), opracowanych przez prof. Agnieszkę Weiner (WSEI), a nauczyciele – kwestionariuszem ankiety.
 

Raport przyniósł bardzo dużo nowych i ciekawych informacji, niemniej główną obserwacją z badania jest obniżenie się poziomu umiejętności muzycznych dzieci od czasu poprzedniego badania. Autorki raportu (dr hab. Anna Waluga oraz dr hab. Agnieszka Weiner) przedstawiają próbę diagnozy. Ogólnopolskie badania kompetencji muzycznych absolwentów pierwszego etapu edukacyjnego dostarczyły ciekawych wyników, które stały się inspiracją dla ważnych refleksji służących spojrzeniu w teraźniejszość i przyszłość edukacji muzycznej w Polsce. Uzyskany materiał empiryczny odsłonił słabe strony wczesnoszkolnej edukacji muzycznej. Kompetencje muzyczne uczniów oraz ich zaangażowanie w muzyczną aktywność są niskie. Podobnie jak muzyczne kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji. Obowiązkowy status edukacji muzycznej nie przekłada się automatycznie na poziom osiągnięć uczniów. Badani nauczyciele mimo trudności z realizacją edukacji muzycznej nie widzą potrzeby zmian, nie chcą aby zastąpił ich muzyk-specjalista.

 
 
Badanie zrealizowane zostało w IV kwartale 2015 roku. Raport liczy 132 strony i został opublikowany końcem 2016 roku. Całość prac zostało sfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

źródło: Instytut Muzyki i Tańca

  
]]>
xbzygmunt@gmail.com (Anna Waluga, Agnieszka Weiner) Materiały pozostałe Wed, 08 Mar 2017 22:00:00 +0000