sobota, październik 23, 2021
   
Text Size

Literatura polska

Artystyczne aspekty kształcenia słuchu (red. Dominika Lenska)

Artystyczne aspekty kształcenia słuchu

 
W dniach 1-2 grudnia 2010 roku odbyła się w Akademii Muzycznej w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Naukowa Artystyczne aspekty kształcenia słuchu, w której jako prelegenci wzięli udział członkowie Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu działającej przy UMFC w Warszawie, pod przewodnictwem prof. Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, prof. Márta Sárosi-Szabó z Konserwatorium w Debreczynie z Katedry Solfeżu, Teorii Muzyki i Dyrygentury oraz nauczyciele kształcenia słuchu.

Idea organizacji konferencji zrodziła się z potrzeby wymiany doświadczeń, konfrontacji zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką kształcenia słuchu. Okazuje się, że jest to wciąż aktualny, niezwykle interesujący temat dla pedagogiki kształcenia słuchu. Uwieńczeniem konferencji stała się publikacja o tym samym tytule.

 

 

 

Od solmizacji do audiacji (Barbara Stencel)

Od solmizacji do audiacji

 
Książka Od solmizacji do audiacji. Z problematyki nauczania kształcenia słuchu zawiera przemyślenia autorki z ostatnich 30 lat. Są to głównie zapisy wygłoszonych referatów opublikowanych w różnego rodzaju wydaniach zbiorowych, bądź nie wydanych do tej pory. Inspiracją do stworzenia tekstu o nauczaniu skal muzycznych poprzez zastosowanie melodii wzorcowych było poprowadzenie 2-dniowego Seminarium Autorskiego w AM we Wrocławiu. Głównym wątkiem książki jest problematyka kodalyowska i gordonowska, która zajmowała autorkę już począwszy od lat 90-tych. System Zoltána Kodály’a znany w świecie ciągle jeszcze wymaga przybliżenia na gruncie polskim, natomiast Teoria uczenia się muzyki (z zastosowaniem audiacji) – amerykańskiego psychologa Edwina E. Gordona niestety nie zdobyła do tej pory należytego rozgłosu, a jak pisze sam Gordon: „obszar audiacji ma kluczowe znaczenie w całości procesu uczenia się muzyki”.

 

 

 

Zoltán Kodály. O edukacji muzycznej pisma wybrane (red. Mirosława Jankowska)

O edukacji muzycznej pisma wybrane

 
(...) Zainteresowanie koncepcją muzyczno-edukacyjną Zoltána Kodálya ma swe źródło - jak sądzę - w jej aktualności. László Eösze, biograf Kodálya, pisał, że podstawą tej koncepcji była wszechstronność talentów, wiedzy i umiejętności samego  Kodálya. Jego postawa wobec spraw narodowych, węgierskich, wobec własnej tradycji i kultury widoczna była w jego wypowiedziach, we wszystkich jego działaniach. Stąd tak ważne jest - według Kodálya - oparcie kształcenia muzycznego na śpiewie, na wspólnym śpiewaniu i rozpoczęcie od "ojczystego" języka muzycznego, zakorzenienie w rodzimym folklorze.

Naczelną wartością jest wielka, wartościowa muzyka i ukazaniu jej piękna mają służyć wszelkie działania kształcące i wychowawcze. By ułatwić dostęp do muzyki wszystkich epok i stylów ważne jest nauczenie czytania i pisania muzycznego, nauczenie słuchania muzyki i myślenia muzycznego. Niezwykłe efekty pracy węgierskich nauczycieli i dzieci według tych zasad zachęciły nas do coraz głębszego poznawania tej koncepcji w pismach Kodálya i jego następców, do podjęcia prób zastosowania ich w naszym nauczaniu.

 

 

 

źródło: O edukacji muzycznej. Pisma wybrane, "Przedmowa" - M.Jankowska

 

 

Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej (Anna Waluga)

Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej

 
 
 
Anna Waluga jest długoletnim pedagogiem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się problematyka z dziedziny edukacji i teorii muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji edukacji muzycznej Zoltána Kodálya. Anna Waluga ma w swoim dorobku naukowym liczne publikacje na temat rozwijania myślenia muzycznego, wartości pieśni ludowej i jej wychowawczej roli oraz psychologicznych aspektów kształcenia śpiewu dwugłosowego. Jest współautorką polskiej adaptacji koncepcji edukacji muzycznej Kodálya, której rezultatem jest opublikowany cykl podręczników Rozśpiewana szkoła. Najnowsza pozycja jej autorstwa – Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej – składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia ogólnie fenomen pieśni ludowej oraz jej istnienie w twórczości artystycznej. Część druga sytuuje pieśń ludową w koncepcjach edukacyjnych, przede wszystkim koncepcji kodalyowskiej. Jest to z pewnością cenna pozycja dla wszystkich interesujących się edukacją muzyczną i wychowawczą wartością muzyki.

 

 

 

Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
40-025 Katowice
ul. Zacisze 3
KRS: 0000337652

Zaloguj się