Cel Stowarzyszenia

Głównym celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiedzy o Zoltánie Kodályu jako wielkim kompozytorze, znakomitym uczonym – etnomuzykologu, twórczym pedagogu, filozofie i pisarzu a także wykorzystanie koncepcji muzyczno – edukacyjnej Węgierskiego Mistrza dla rozwoju kultury muzycznej społeczeństwa i skutecznego wychowania dla muzyki i przez muzykę możliwie najszerszych kręgów dzieci i młodzieży.