sobota, listopad 27, 2021
   
Text Size

Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty (Anna Waluga, Agnieszka Weiner)

Raport z badań
 
 

Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty

Prezentujemy raport z dziedziny edukacji: „Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty”, wydany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie im. Kodálya. Badanie zostało przeprowadzone w 2015 roku w reprezentatywnych 150 ogólnokształcących szkołach podstawowych w Polsce na grupie 3000 uczniów klasach I-III. Uczniowie zbadani zostali Testem muzycznych umiejętności percepcyjnych oraz skalą aktywności muzycznej dzieci (ADM), opracowanych przez prof. Agnieszkę Weiner (WSEI), a nauczyciele – kwestionariuszem ankiety.
 

Raport przyniósł bardzo dużo nowych i ciekawych informacji, niemniej główną obserwacją z badania jest obniżenie się poziomu umiejętności muzycznych dzieci od czasu poprzedniego badania. Autorki raportu (dr hab. Anna Waluga oraz dr hab. Agnieszka Weiner) przedstawiają próbę diagnozy. Ogólnopolskie badania kompetencji muzycznych absolwentów pierwszego etapu edukacyjnego dostarczyły ciekawych wyników, które stały się inspiracją dla ważnych refleksji służących spojrzeniu w teraźniejszość i przyszłość edukacji muzycznej w Polsce. Uzyskany materiał empiryczny odsłonił słabe strony wczesnoszkolnej edukacji muzycznej. Kompetencje muzyczne uczniów oraz ich zaangażowanie w muzyczną aktywność są niskie. Podobnie jak muzyczne kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji. Obowiązkowy status edukacji muzycznej nie przekłada się automatycznie na poziom osiągnięć uczniów. Badani nauczyciele mimo trudności z realizacją edukacji muzycznej nie widzą potrzeby zmian, nie chcą aby zastąpił ich muzyk-specjalista.

 
 
Badanie zrealizowane zostało w IV kwartale 2015 roku. Raport liczy 132 strony i został opublikowany końcem 2016 roku. Całość prac zostało sfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

źródło: Instytut Muzyki i Tańca

  

  

tytuł: Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących
i ich wybrane determinanty.
 
autor: Anna Waluga, Agnieszka Weiner.
 
wydawca:
Instytut Muzyki i Tańca
Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
 
Warszawa 2016.
 
SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie  .......... 7

1 Muzyka we wczesnej edukacji szkolnej w świetle podstawy programowej i standardów edukacji muzycznej  ......... 15

Metodologia przeprowadzonych badań  ......... 19

     2.1. Założenia  .......... 19
     2.2. Przedmiot i cele badań  ......... 19 
     2.3. Problematyka i pytania badawcze  ......... 20
     2.4. Metoda, techniki i narzędzia badawcze  .......... 22
     2.5. Charakterystyka grup badawczych ......... 31 
     2.6. Organizacja i przebieg badań  ......... 36 
 

Analiza wyników badań  ......... 37

 

     3.1. Poziom umiejętności percepcyjnych uczniów badanych Testem Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych  .......... 37
     3.2. Wyniki TMUP a kwalifikacje muzyczne nauczyciela definiowane dychotomicznie  ......... 49 
     3.3. Deklarowana aktywność muzyczna uczniów  ......... 51
     3.4. Kompetencje muzyczne nauczycieli  .......... 56
     3.5. Poziom umiejętności percepcyjnych i aktywności muzycznej uczniów a kwalifikacje muzyczne ich nauczycieli ......... 62 
     3.6. Analiza odpowiedzi na pytania Testu Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych  ......... 67 
     

4 Podsumowanie i wnioski  ......... 73

     4.1. Umiejętności percepcyjne (Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych)  .......... 74
     4.2. Aktywność muzyczna uczniów (Skala Aktywności Muzycznej Dzieci)  ......... 78 
     4.3. Zależności pomiędzy poziomem percepcyjnych umiejętności muzycznych a aktywnością muzyczną badanych uczniów  ......... 79
     4.4. Kompetencje muzyczne nauczycieli klas I-III  .......... 80
     4.5. Analiza odpowiedzi na pytania Testu Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych ......... 85 
    

5 Syntetyczna prezentacja wyników badań w skali ogólnopolskiej  ......... 89

     5.1. Uczniowie  .......... 89
     5.2. Nauczyciele  ......... 90 
     5.3. Odpowiedzi na pytania Testu Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych  ......... 91
     

Zakończenie  ......... 93

Aneks  ......... 95

     1. Instrukcja dla badaczy  .......... 95
     2. List IMiT do dyrektorów szkół  ......... 97 
     3. Pismo MEN  ......... 99
     4. Wzór arkusza TMUP  .......... 100
     5. Klucz do obliczenia wyników surowych w Teście TMUP ......... 114 
     6. Wzór Skala Aktywności Muzycznych Dzieci (Skala AMD)  ......... 115 
     7. Wzór Kwestionariusza Ankiety dla Nauczyciela  ......... 116 
     8. Wykaz Szkół  ......... 123

Bibliografia  ......... 131

  

Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
40-025 Katowice
ul. Zacisze 3
KRS: 0000337652

Zaloguj się